Dianan Importante

 

 

Luna

Fecha

Dia Importante

Yanüari

1 di yanüari 1979 A funda DROV
Mart 10 di mart A funda Domeinbeheer
  17 di mart 1893 A funda Openbare Werken
  23 di mart Dia Mundial di Meteorologia
Aprel 18 di aprel Dia Mundial di Patrimonio
Mei 17 di mei Dia Mundial di Telekomunikashon i Informashon
Yüni 1 di yüni Komienso di Temporada di Orkan
  15 yüni 1953 A funda Meteorologische Dienst
Ougùstùs Di 3 siman di ougùstùs Siman di Tráfiko Sigur
  Di 3 djadumingu di ougùstùs Dia Nashonal di Transporte Públiko
Sèptèmber Di 4 djaweps di sèptèmber Dia Mundial Marítimo
Òktober 9 di òktober Dia Mundial di Pòst
  20 di òktober Dia Internashonal di Kontroladó Aéreo
Novèmber 30 di novèmber Final di temporada di orkan
Desèmber 4 di desèmber 1997 Willemstad a keda inskribí komo patrimonio mundial
  7 di desèmber

Dia Internashonal di Aviashon Sivil