Organisatie

Sector Infrastructuur en Ruimtelijke Planning

Domeinbeheer

Domeinbeheer is verantwoordelijk voor het bedrijfseconomisch verantwoord aan- en verkopen van grond en opstallen en het optimaal toewijzen en beheren van domeingronden, water en onroerende goederen van País Kòrsou.

Domeinbeheer wijst overheidsgronden aan burgers of instellingen toe ten behoeve van het bouwen van een woonhuis, commerciële en industriële doeleinden, toeristische doeleinden of agrarische doeleinden. Domeinbeheer brengt namens de overheid van País Kòrsou hiervoor erfpachtcanon of huur in rekening. Daarnaast houd de uitvoeringsorganisatie tevens toezicht op illegale occupatie van overheidsgronden en treed op indien noodzakelijk.

adres, taken en produkten van Domeinbeheer

Ruimtelijke Ordening en Planning

ROP zorgt voor een duurzaam en evenwichtig gebruik van de ruimte op Curaçao. ROP toetst voorstellen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en bestaande situaties aan het beleid van de overheid zodat deze ontwikkelingen aan de kwalitatieve norm voldoen.  De verantwoordelijkheid van de ROP bestaat uit het inrichten en vormgeven van de openbare ruimte op Curaçao.

adres, taken en produkten van Ruimtelijke Ordening en Planning

Openbare Werken

Uitvoeringsorganisatie Openbare Werken (OW) draagt hoofdzakelijk zorg voor het onderhoud en de nieuwbouw van de fysieke infrastructuur (onder- en bovengronds), openbare voorzieningen, openbare ruimte en groen. Uitvoeringsorganisatie Openbare Werken is kort gesteld de bouw en civieltechnische uitvoeringsdienst van País Kòrsou; Deze organisatie is hiernaast verantwoordelijk voor het beheer van de topografische kaart van Curaçao en de keuring van elektra ten behoeve van (huis-)aansluitingen en de keuring van stoomketels.

adres, taken en produkten van Openbare Werken

Sector Verkeer en Vervoer

Meteorologische Dienst

Meteorologische Dienst Curaçao ( MDC ), beter bekend als Meteo Curaçao, is de data en kenniscentrum voor Meteorologie, Seismologie en Klimatologie. Meteo is ook de officiële overheidsinstantie die zwaar weer bulletins voor Curaçao uitgeeft.

adres, taken en produkten van de Meteorologische Dienst

Uitvoeringsorganisatie Verkeer en Vervoer

De Uitvoeringsorganisatie Verkeer en Vervoer (UO-VV) is onderdeel van de sector verkeer en vervoer van het ministerie van verkeer, vervoer en ruimtelijke planning. De UO-VV is de organisatie van de overheid die advies uitbrengt omtrent vergunningverlening voor openbaar vervoer. De organisatie is ook verantwoordelijk voor het toeleggen op keuring van motorvoertuigen. De organisatie is ook mede verantwoordelijk voor het waarborgen van veilig wegverkeer op País Kòrsou.

adres, taken en produkten van de Uitvoeringsorganisatie Verkeer en Vervoer

Maritieme Autoriteit Curacao

De MAC is verantwoordelijk voor veilige schepen en een schone scheepvaart. Er zijn internationale verdragen en regels, waar alle schepen zich aan moeten houden, en de controle daarvan is in handen van MAC..

adres, taken en produkten van de Maritieme Autoriteit Curaçao

Curacaose Burgerluchtvaart Autoriteit

De taak van de Uitvoeringsorganisatie Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit (CBA) als onderdeel van het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, is het bevorderen van een veilige, betrouwbare en duurzame luchtvaartsector. CBA houdt toezicht op de Curaçaose luchtvaartsector en buitenlandse luchtvaartmaatschappijen die Curaçao aandoen. De Internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO bepaalt de mondiale veiligheid standaarden en op grond van deze standaarden voert CBA haar taken uit.

Curaçao is in belangrijke mate afhankelijk van luchtverbindingen en daarom is connectiviteit door de lucht van grote betekenis. Luchtvaartveiligheid staat voor het ministerie  van VVRP hoog op de agenda, maar ook betaalbare en betrouwbare luchtverbindingen zijn van groot belang voor de welvaartsontwikkeling van het land.  De toekomstige groei van het luchtvaartsysteem stelt hoge eisen aan de toezichthouder en daarom investeert CBA in mensen en middelen.  Alleen bij een internationaal toezichtsysteem dat voldoet aan de internationale normen kan de luchtvaartsector van Curaçao zich duurzaam ontwikkelen en blijft Curaçao een eiland waar toeristen graag verblijven en investeringen zullen toenemen. De komende jaren zal de CBA zich verder ontwikkelen naar een toezicht organisatie die zich kan meten met  de rest van de wereld. De samenwerking binnen het Koninkrijk maakt dat onderlinge uitwisseling van kennis en expertise blijvend kan worden gegarandeerd.

adres, taken en produkten van de Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit