Sector Verkeer en Vervoer

Meteorologische Dienst Curaçao

Meteorologische Dienst Curaçao ( MDC ), beter bekend als Meteo Curaçao, is de data en kenniscentrum voor Meteorologie, Seismologie en Klimatologie. Meteo is ook de officiële overheidsinstantie die zwaar weer bulletins voor Curaçao uitgeeft. 

Verantwoordelijkheden

 • Certificatie (AOC) en registratie van individuen en maatschappijen die op Curaçao luchtvaart willen vestigen en hun vliegtuigen;
 • Toezicht houden op luchtvaart technische en –operationele activiteiten –
 • het handhaven van wet- en regelgeving en internationale verdragen om de kwaliteit en veiligheid van civiele luchtvaart te waarborgen;
 • Uitreiken van bevoegd verklaringen aan piloten,
 • Adviseren van de Minister en Management Team over luchtvaartaangelegenheden;
 • Het op (technisch)inhoudelijke niveau ondersteunen van de beleidsorganisatie bij de;
  • de ontwikkeling van (strategisch) nationaal luchtvaart beleid;
  • de ontwikkeling van wet- en regelgeving en handhavingsinstrumentarium; en
  • de vertaling van Koninkrijksbeleid en internationale verdragen naar lokaal (tactisch en operationeel) luchtvaart beleid.
 • De CBA houdt toezicht op; DC-ANSP, Luchthaven, Lokale luchtvaartmaatschappijen,

Contact

Servisio Meteorológiko di Kòrsou
Meteorological Department of Curaçao
Meteorologische Dienst Curacao

location Seru Mahuma z/n
phone +599 9 839-3366
fax +599 9 868-3999
mail info@meteo.cw
www.meteo.cw