Sector Infrastructuur en Ruimtelijke Planning

Openbare Werken

Uitvoeringsorganisatie Openbare Werken (OW) draagt hoofdzakelijk zorg voor het onderhoud en de nieuwbouw van de fysieke infrastructuur (onder- en bovengronds), openbare voorzieningen, openbare ruimte en groen. Uitvoeringsorganisatie Openbare Werken is kort gesteld de bouw en civieltechnische uitvoeringsdienst van País Kòrsou; Deze organisatie is hiernaast verantwoordelijk voor het beheer van de topografische kaart van Curaçao en de keuring van elektra ten behoeve van (huis-)aansluitingen en de keuring van stoomketels.

Verantwoordelijkheden

 • Technisch en financieel beheer van aanleg en onderhoud van riolerings- en waterzuivering stelsel;
 • Exploitatie van RWZI en gemalen;
 • Technisch en financieel beheer aanleg en onderhoud aan hemelwaterafvoeren;
 • Technisch en financieel beheer van aanleg en onderhoud aan wegen, pleinen straatmeubilair;
 • Technisch en financieel beheer van aanleg en onderhoud aan bruggen en viaducten;
 • Technische planning van de infrastructuur van verkavelingsplannen en technische aansturing van bouwrijp
 • maken van kavels;
 • Beheer van topografische basisregistratie;
 • Uitvoeren van landmeetkundige metingen;
 • Uitvoeren van hoogtepunten registratie;
 • Technische aansturing van onderhoud aan overheidsgebouwen en overheidsinstallaties;
 • Opslag goederen;
 • Magazijnbeheer;
 • Keuring van elektra;
 • Keuring van stoomketels;

Contact

Servisio pa Obra Públiko (antes DOW)
Department of Public Works
Openbare Werken

location Parera z/n
phone +599 9 433-4444
fax +599 9 461-7969