Sector Infrastructuur en Ruimtelijke Planning

Ruimtelijke Ordening en Planning

 

 

 

ROP zorgt voor een duurzaam en evenwichtig gebruik van de ruimte op Curaçao. ROP toetst voorstellen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en bestaande situaties aan het beleid van de overheid zodat deze ontwikkelingen aan de kwalitatieve norm voldoen.  De verantwoordelijkheid van de ROP bestaat uit het inrichten en vormgeven van de openbare ruimte op Curaçao.

Verantwoordelijkheden

  • Ruimtelijke planvorming;
  • Programma– en projectvoorbereiding en ontwikkeling voor stadsvernieuwing, wijk- en woning verbeteringsplannen en stedelijke vernieuwing;
  • Planologische uitwerking van volkshuisvestingsbeleid
  • Technische aansturing van restauratie en onderhoud van monumenten;
  • Verlenen van vergunningen en ontheffingen voor restauratie en onderhoud van monumenten;
  • Beheer van het monumentenregister;
  • Monumenten beleid en aanwijzen tot beschermd monument;
  • Aanschrijvingsbeleid met betrekking tot monumenten;
  • Coördinatie van het ruimtelijk verkeersplan;
  • Verlenen van bouw- en precariovergunningen en ontheffingen

Contact

Servisio pa Planifikashon Urbano (antes DROV)
Department of Urban Planning
Ruimtelijke Ordening en Planning

location Plasa Horacio Hoyer 19
phone +599 9 433-3200