Sector Verkeer en Vervoer

 Uitvoeringsorganisatie Verkeer en Vervoer

De Uitvoeringsorganisatie Verkeer en Vervoer (UO-VV) is onderdeel van de sector verkeer en vervoer van het ministerie van verkeer, vervoer en ruimtelijke planning. De UO-VV is de organisatie van de overheid die advies uitbrengt omtrent vergunningverlening voor openbaar vervoer. De organisatie is ook verantwoordelijk voor het toeleggen op keuring van motorvoertuigen. De organisatie is ook mede verantwoordelijk voor het waarborgen van veilig wegverkeer op País Kòrsou.

Taken en verantwoordelijkheden

Beheer voertuigenregister

Door de UO Verkeer en Vervoer wordt het voertuigenregister beheerd. De handelingen die door de medewerkers van de Uitvoerende organisatie Verkeer en Vervoer worden verricht, zijn: inschrijving van het voertuig, overschrijving en uitschrijving.

LEES MEER

Verkeersveiligheid
In het kader van de verkeersveiligheid zijn een aantal taken opgedragen aan de UO Verkeer en Vervoer.
Personenvervoer
Het bedrijfsmatig personenvervoer tegen vergoeding is artikel 2 Eilandsverordening personenvervoer (A.B. 1969, no. 23), zoals gewijzigd (hierna: EPV) verboden, tenzij een vergunning of ontheffing is verleend door de Minister.
Keuring van motorvoertuigen

Het is de bestuurder verboden met een motorvoertuig of motorfiets over een weg te rijden, tenzij hij een geldig voor dat motorvoertuig of die motorfiets afgegeven goedkeuringsbewijs bij zich heeft.
Om te kunnen bepalen wanneer een voertuig keuringsplichtig wordt en om de keuringseisen correct te kunnen toepassen is de Weg- en Verkeersverordening Curaçao 2000 van toepassing.

Contact

Verkeer en Vervoer
Servisio pa Tráfiko i Transporte
Department of Traffic and Transport

location Parera z/n
location djaluna - djaweps: 7.30 am tot 1.30 pm
djabièrnè: 7.30 am tot 11.30 am
phone +599 9 839-2073 / 461-0615
phone 0800-1515 (Bentana di informashon)
phone info.uovv@gobiernu.cw

10 + 10 =