Struktuur

Het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning heeft als hoofd de Minister. De Minister is politiek eindverantwoordelijk voor het ministerie. De minister wordt ondersteund door zijn kabinet. Direct onder de minister, komt de secretaris generaal. Hij is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering van het ministerie. De SG en het ministerie worden ondersteund door de ministeriele staf op het gebied van financiën, personeelsmanagement, communicatie, IT, procedures, en klachten.

Elke ministerie conform de nieuwe bestuurlijke organisatie kent ook een beleidsorganisatie. Deze organisatie is belast met het ontwikkelen en herzien van het beleid waarmee het ministerie direct of indirect verantwoordelijk voor is.

Het ministerie is tevens verdeeld in 2 sectoren. Elke sector heeft verschillende uitvoeringsorganisatie die het beleid van het ministerie uitvoeren.

De sectoren en hun uitvoeringsorganisaties zijn:

Sector Verkeer en Vervoer:

1)     Meteorologische Dienst Curaçao

2)     Uitvoeringsorganisatie Verkeer en Vervoer

3)     Maritieme Autoriteit Curaçao

4)     Curaçaose Burgerluchtvaart Curaçao

 

Sector Infrastructuur en Ruimtelijke Planning:

1)     Domeinbeheer

2)     Ruimtelijke Ordening en Planning

3)     Openbare Werken