Aanvraagprocedure

Contact

Servisio pa Tráfiko i Transporte

Department of Traffic and Transport

Verkeer en Vervoer

+5999 839 2133

Parera z/n

Aanvraagprocedure

Behandeling van de aanvraag voor vergunning (wachtlijst procedure)
De aanvraag voor vergunning wordt aan artikel 5 en 12 EPV getoetst. Indien wordt geconstateerd dat er geen weigeringsgrond is, wordt de persoon geplaatst op de wachtlijst.

Bij plaatsing op wachtlijst c.q. registratie wordt nagegaan:

 1. of de persoon een Nederlander is of vreemdeling (kopie paspoort);
 2. of de aanvrager al dan niet geboren is op Curaçao;
 3. of de persoon en woonachtig is op Curaçao (uittreksel van de Burgerlijke Stand);
 4. de persoon is een Nederlander, doch heeft niet de laatste vijf jaar onafgebroken op Curaçao gewoond;
 5. indien vreemdeling, of de persoon gedurende de laatste 10 jaar onafgebroken woonachtig is geweest op Curaçao (bewijs van geldig verblijfstitel gedurende 10 jaar);
 6. Leeftijd minimaal 25 en maximaal 65 jaar. (identiteitsbewijs).
 7. Type rijbewijs toetsen aan het type vergunning dat men wil aanvragen.

Deze aanvraag wordt door de secretaris of een aangewezen persoon digitaal ingevoerd in een register. Bij de invoering wordt de datum en tijdstip van ontvangst van de aanvraag geregistreerd.

Aanvraagformulier (pdf)
Deze maxima zijn reeds bereikt. Om deze reden heeft de wetgever voorzieningen opgenomen in de wet m.b.t. het onderhouden van een wachtlijst. Pas wanneer de vergunningen vrijkomen (bv. intrekking, bereiken van 65 jaar bij taxi’s kleine en middelgrote autobussen), kunnen er nieuwe vergunningen worden verleend. Dit maximum mag niet worden overschreden.

NB: bij het vrijkomen van een vergunning, wordt de wachtlijst geraadpleegd. Het is een misvatting ervan uit te gaan dat de hulpbestuurder de vergunning van zijn vergunninghouder zal krijgen, bij het vervallen van de vergunning van deze laatste.
Bij de indiening dient de datum van ontvangst van de aanvraag door UO VV worden bevestigd door:

 1. een stempel UOVV voorzien van een handtekening van de secretaris;
 2. de stempel wordt voorzien van een datum van ontvangst en het tijdstip van ontvangst;
 3. Een schriftelijke bevestiging van de registratie (inclusief datum en tijdstip van de aanvraag) wordt door de commissie verstuurd naar de aanvrager;

Maximaal aantal vergunningen

In artikel 6 Eilandsverordening personenvervoer zijn er m.b.t. een aantal vergunningen een maximum opgenomen. De volgende maxima gelden:

 1. kleine autobussen (360);
 2. middelgrote autobussen (40);
 3. taxi’s (200);
 4. toerwagens (15);

Periodieke publicatie van de geregistreerde aanvragen

In het kader van de openbaarheid, vindt maandelijks publicatie plaats ten kantore van UOVV van de ontvangen aanvragen.

NB: op de publicatie dient een verklaring voor te komen, waarbij wordt verklaard dat de volgorde om in aanmerking te komen voor een vergunning niet uitsluitend wordt bepaald door de datum en tijdstip van ontvangst van de aanvraag, maar dat aan hulpbestuurder voorrang wordt gegeven.

Bevoorrechte positie hulpbestuurder

 

Conform artikel 7 genieten hulpbestuurders een bevoorrechte positie. Dit vloeit voort uit de gedachte om deze personen, die aan een bepaalde levensstijl zijn gewend, niet hun “verworven” rechten zomaar te ontnemen.

Zolang er hulpbestuurders zijn, zullen deze voorrang krijgen boven alle andere aanvragers, ongeacht hun totale sociaal-economische situatie (burgerlijke staat, gezinsgrootte, leeftijd van de aanvrager en gezinsleden).

Toetsing van degene die aan de beurt is bij vrijkomen van vergunning

 1. Er wordt gekeken naar de datum van ontvangst van de aanvraag (wat is oudste aanvraag?);
 2. Er wordt gekeken wie op de lijst hulpbestuurder is (hulpbestuurders hebben voorrang);
 3. Totaal termijn van optreden als hulpbestuurder (hierbij wordt getoetst datum van afgifte hulpbestuurderskaarten en datum verloop bestuurderskaarten en het aantal afgegeven hulpbestuurderskaarten).