Voertuigenregister

Contact

Servisio pa Tráfiko i Transporte

Department of Traffic and Transport

Verkeer en Vervoer

+5999 839 2133

Parera z/n

Voertuigenregister

Door de UO Verkeer en Vervoer wordt het voertuigenregister beheerd. De handelingen die door de medewerkers van de Uitvoerende organisatie Verkeer en Vervoer worden verricht, zijn: inschrijving van het voertuig, overschrijving (bij overgang naar een nieuwe bezitter) en uitschrijving (in het geval het voertuig niet meer gebruikt zal worden, bv. indien deze door schade “total loss” is verklaard).

Het voertuigenregister bevat informatie die door de vermoedelijke eigenaar van het voertuig worden ingediend. Dit register is geenszins bedoeld om de rechtstoestand van het ingeschreven voertuig vast te stellen. Daarvoor is dit register niet bedoeld. Informatie m.b.t. de titel van eigendom wordt ook bij de aanvraag niet opgevraagd.

Eigendomsrechten m.b.t. voertuigen is een aangelegenheid tussen de (recht)personen die betrokken zijn bij de transacties waarbij het voertuig betrokken is (geweest). In het geval van een geschil, zal deze aangelegenheid tussen betrokken partijen moeten worden uitgevochten middels een schikking, een gerechtelijke procedure dan wel anderszins.

Het register is bedoeld om over informatie te beschikken over de natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de naleving van de verplichtingen ten aanzien van het voertuig op grond van onder meer de Wegenverkeersverordening en de Landsverordening aansprakelijkheid motorrijtuigen. Het voertuigenregister is niet openbaar. Uitsluitend de persoon die als eigenaar van het voertuig staat geregistreerd, kan inzage doen in het register. In voorkomende gevallen kan de politie ook een uittreksel opvragen van het register t.b.v. opsporingswerkzaamheden.

Nieuwe inschrijving

Voor de aanvraag voor inschrijving van een nieuw voertuig, dan wel een voertuig dat niet eerder in het register is ingeschreven (bv. invoer of gebouwd op Curaçao), dient u de volgende informatie bij de UO Verkeer en Vervoer te overleggen:

  1. het Registratieformulier inschrijving voertuigen ingevuld;
  2. een kopie het identiteitsbewijs van de inschrijver. In geval van vertegenwoordiging, is een schriftelijke volmacht vereist met kopie het identiteitsbewijs van degene die wordt vertegenwoordigd. Ingeval van een rechtspersoon, wordt c.q. worden (een) kopie(ën) van degene(n) die volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel bevoegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen overgelegd bij de aanvraag;

Wijziging van inschrijving

Voor de overschrijving van voertuigen (bv. eigenaar koopt nieuw voertuig of verkoopt het voertuig dat hij bezit), dient de volgende informatie bij de UO Verkeer en Vervoer te overleggen

  1. het overschrijvingsformulier. Dit roze formulier (tegenaangifte) kunt u ophalen bij de Ontvanger en moet worden ingevuld door zowel de oude als de nieuwe eigenaar;
  2. een kopie het identiteitsbewijs van de inschrijver. In geval van vertegenwoordiging, is een schriftelijke volmacht vereist met kopie het identiteitsbewijs van degene die wordt vertegenwoordigd. Ingeval van een rechtspersoon, wordt c.q. worden (een) kopie(ën) van degene(n) die volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel bevoegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen overgelegd bij de aanvraag;
  3. het bedrag aan leges (ANG 15);

Uitschrijving

Voor de uitschrijving van een voertuig of schrapping van de inschrijving van een voertuigen (bv. eigenaar koopt nieuw voertuig of verkoopt het voertuig dat hij bezit), dient de volgende informatie bij de UO Verkeer en Vervoer te overleggen:

  1. het Registratieformulier uitschrijving voertuigen ingevuld;
  2. een kopie het identiteitsbewijs van de inschrijver. In geval van vertegenwoordiging, is een schriftelijke volmacht vereist met kopie het identiteitsbewijs van degene die wordt vertegenwoordigd. Ingeval van een rechtspersoon, wordt c.q. worden (een) kopie(ën) van degene(n) die volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel bevoegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen overgelegd bij de aanvraag;