Home | Petishon pa renobashon di pèrmit di bùs chikí òf mediano i taksi

Kon pa …

  • Organisashon

  • Reset

Petishon pa renobashon di pèrmit di bùs chikí òf mediano i taksi

E formulario aki ta pa tur posedor di pèrmit di bùs chikí òf mediano i taksi ku tin un pèrmit ku a kaduká e aña aki òf ta bai kaduká, i ta kumpli ku art. 5 i 12 di e lei di Transporte Públiko.

Solamente petishon ku ta kompleto yená i ku tin tur dokumento válido lo wòrdu prosesá.

Informashon petishonario

Dokumentonan nesesario

Apoderashon

Deklarashon di entrada

Signature is required.